Kotilausvähennys

1.1.2009 alkaen kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä on esimerkiksi:
  1. Asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö 
  2. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö 
  3. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyö
Kotitalousvähennys on 1.1.2009 alkaen 3000 euroa vuodessa. Vähennysoikeuden saa asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon tilattavasta työstä. Vähennykseen ei kuitenkaan ole oikeutta, jos opastustyö tehdään esimerkiksi puhelimen välityksellä.
 
60% palvelun arvonlisäverollisesta hinnasta saa vähentää verotuksessa. Vähennyksen enimmäismäärä on 2009 alkaen 3000 euroa henkilöä kohden. Puolisoista täyden vähennyksen voi saada kumpikin erikseen - eli 6000 euroa yhteensä.
 
Kotitalousvähennyksessä on 100€ omavastuu. Asiakas, joka maksaa vuoden aikana esim. siivous-, mikrotuki- ja remonttipalveluista usealle eri yritykselle, maksaa yhteenlasketusti omavastuuta 100€.
 
Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona palvelu on maksettu.
 
Miten toimia käytännössä?
 
Jos tilaat esimerkiksi atk-tuen palveluita kotiisi
  1. Säilytä maksukuitti. Varmista, että palvelun hinta on erikseen kuitissa.
  2. Täytä verottajan lomake veroilmoituksen yhteydessä (voit ilmoittaa teettämäsi työn verottajalle myös kesken vuoden)
  3. Verotuksessa saat 60% hyvityksen.
Kerää siis kaikki kotitalousvähennykseen oikeuttavat työt, kuten esimerkiksi siivousapu, remonttityö sekä atk-tuen työt samaan. Tarkista, että niissä on eritelty työn ja materiaalien osuus, jotta voit laskea vähennykseen oikeuttavan työn osuuden.  Kuitteja ei tarvitse liittää hakemukseen, verottaja pyytää niitä tarvittaessa.
 
Huomioitavaa
 
Vähennyksen voi saada myös työstä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa, vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. 
 
Vähennystä ei saa esimerkiksi laitteista, varaosista tai matkakuluista.